Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Quang Tri Thi diem bo tri dan cu tai cho o chin xa thuong xuyen ngap lu

Các quy hoạch sản xuất, quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp với điều kiện ngập lũ như chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch chăn nuôi có bãi tránh lũ cho đàn gia súc, phát triển nuôi trồng thủy sản, trồng các loại cây rừng có thời gian sinh trưởng ngắn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ sở dịch vụ nông nghiệp, hệ thống giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tập trung, quy hoạch các trường mẫu giáo kiêm nhà tránh lũ cho cộng đồng…

Quang Tri: Thi diem bo tri dan cu tai cho o chin xa thuong xuyen ngap lu

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện điều kiện sống và sản xuất để ổn định dân cư, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của thiên tai, đảm bảo quốc phòng- an ninh và thực hiện xây dựng nông thôn mới bền vững.

UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn công bố quy hoạch, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương hưởng lợi quản lý và thực hiện có hiệu quả dự án. Trong quá trình triển khai quy hoạch tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng dự án.


Theo www.baomoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét